За Scientix

Scientix насърчава и подкрепя европейското сътрудничество между учителите по STEM (наука, технологии, инженерство и математика) предмети, изследователите, политиците и другите образователни професионалисти в областта на STEM.

През своя първи етап (2009-2012 г.) проектът създаде онлайн портал за събиране и представяне на европейски образователни проекти (и техните резултати) в областта на STEM и организира няколко работни семинара за учители. Основната мрежова дейност беше конференцията на Scientix, която се проведе през май 2011 г. в Брюксел.

Целта на втората фаза на проекта Scientix (2013-2015 г.) беше тази общност да се разшири на национално ниво. Посредством мрежа от Национални звена за контакт (НЗК), Scientix достигна до учителските общности на национално ниво и допринесе за разработването на национални стратегии за по-широкото навлизане на подхода за учене чрез изследване и другите иновативни подходи в образованието по математика и природни науки.

Тази дейност ще продължи и през третия етап на Scientix (2016–2019 г.), който е финансиран по програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Първоначално Scientix се зароди като инициатива на Европейската комисия, като още от самото начало се координира от European Schoolnet - брюкселски консорциум от тридесет министерства на образованието, двигател за иновации в преподаването и обучението, който насърчава паневропейското сътрудничество между училищата и учителите.

Ако имате нужда от допълнителна информация, моля свържете се или с Националното звено за контакт на Scientix във вашата страна, или с централния офис на Scientix в European Schoolnet.

Как да се възползвате от Scientix?

Основните заинтересовани страни са учителите, изследователите и ръководителите на образователни проекти в областта на STEM, както и политическите дейци. Всяка от тези групи може да извлече полза от дейностите и събитията на Scientix.

Учители:

Изследователи / Ръководители на проекти:

Политически дейци:

Публикации

  • 2015, Scientix 2 - резултати. Как Scientix добавя стойност към образованието в областта на STEM, European Schoolnet: Брюксел, Изтегляне
  • 2015, Scientix. От 2010 г. в подкрепа на европейското образователно сътрудничество в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката, European Schoolnet: Брюксел, Изтегляне
  • 2015, Резултати от втората конференция на Scientix - 24-26 октомври 2014 г., European Schoolnet: Брюксел, Изтегляне
  • 2014, Scientix – общността за научно образование в Европа, European Schoolnet: Брюксел, Изтегляне
  • 2011, Scientix – общността за научно образование в Европа, Европейска комисия, ГД „Научни изследвания и иновации“: Брюксел, Изтегляне

Свържете се със STEM колеги от вашата страна!

 

Национални звена за контакт

Националните звена за контакт (НЗК) на Scientix са важен посредник между Scientix на европейско ниво и дейностите, които се осъществяват във вашата страна. Те се занимават с националните общности от STEM специалисти, предоставят информация за дейностите на Scientix и организират национални практически семинари, уебинари и други дейности. Свържете се с НЗК във вашата страна!

Научете повече

Посланици на Scientix

Посланиците на Scientix - членове на учителския панел на Scientix - популяризират Scientix и информират своите колеги (учители по математика и природни науки от цяла Европа) за него. Ако искате да организирате представяне на Scientix във вашето училище, или като част от събитие, можете да се свържете с посланиците на Scientix във вашата страна или регион.

Научете повече

Присъединете се към европейските дейности!

Общност на Scientix

Регистрирайте се в портала на Scientix, за да се запознаете с хиляди колеги учители по природни науки и други преподаватели. Като регистриран потребител можете директно да се свързвате с другите членове на общността и да общувате с тях!

Научете повече

Обучителни дейности

Scientix предлага на учителите по природни науки и на другите преподаватели да посещават обучителни дейности, които подкрепят непрекъснатото професионално развитие (НПР). Участието е безплатно и с неограничен достъп! Дейностите се провеждат както онлайн, така и на живо в цяла Европа.

Научете повече

За вашата класна стая!

Галерия с проекти

Потърсете европейски, национални и местни проекти в областта на научното образование. Можете дори да ги филтрирате в съответствие с вашите интереси!

Посетете галерията

Хранилище за ресурси

Претърсете хранилището за ресурси на Scientix, за да намерите всякакъв вид учебни материали, които можете да използвате в час по природни науки!

Посетете хранилището

Преведете вашите любими ресурси!

Намерили сте ресурс на чужд език, който бихте искали да използвате? Няма проблем! Можем да го преведем за вас напълно безплатно!

Още за услугата на Scientix „Превод по заявка“