Materijali i resursi

OK

Napredno pretraživanjeTranslation service

Preuzmite free prijevod nastavnih materijala iz Scientixova repozitorija

Kako to funkcionira

 

Status zahtjeva

Kako možete odobriti prijevod svojih resursa?

Vodič za vlasnike resursa

Ako za resurse želite omogućiti prijevod na zahtjev, imajte na umu da možete prenijeti samo datoteke koje se mogu uređivati do najviše 20 MB veličine. Ako imate poteškoća s prijenosom datoteka koje se mogu uređivati, obratite nam se na adresu: scientix (at) eun.org


Drugi repozitoriji