2019
25 Φεβ

WEBINAR: STEM CAREERS AND SKILLS OF THE FUTURE - Resilience in Times of Change

Θέση: Online

Διοργανωτής: STEM Alliance, Scientix

Είδος εκδήλωσης: διαδικτυακό σεμινάριο

Ομάδες στόχοι: σύμβουλοι,  εκπαιδευτικές αρχές,  ερευνητές,  εκπαιδευτικοί

Θέμα: επιστήμη των υπολογιστών,  μηχανική,  τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας,  μηχανική λογισμικού

Γλώσσα εκδήλωσης: Αγγλικά

Jointly organised by STEM Alliance and Scientix, the webinar will be held online on Monday, 25 February 2019 at 17:30 CET (Central European Time) in English language.

To attend, fill in the registration form here: https://goo.gl/forms/5DKWl0j9oq3wwM6K2

After registration, you will receive an e-mail with instructions. Please note that places are limited and will be allocated on a first-come, first-serve basis.The purpose of this webinar is to give teachers, career counsellors, educational authorities and researchers an understanding of careers, which can be developed in the STEM field.

Our speaker, Esther Roure Vila, Customer Success Specialist for Cisco Digital Network Architecture at Cisco will explain her professional evolution and how she manages to stay relevant in times of change. She will show us different tools she uses to keep her learning on track, why diversity is important and how to be an entrepreneur.

URL: https://goo.gl/forms/5DKWl0j9oq3wwM6K2

 

 

Αν διοργανώνετε συνέδριο, εργαστήριο, διαδικτυακό σεμινάριο ή άλλες εκδηλώσεις για οποιαδήποτε πτυχή της εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ