2018
19 Απρ

Webinar: Hacking STEM Projects for Inquiry Based Science Learning

Θέση: online

Διοργανωτής: STEM Alliance and Scientix

Είδος εκδήλωσης: διαδικτυακό σεμινάριο

Ομάδες στόχοι: εκπαιδευτικές αρχές,  εκπαιδευόμενοι,  εκπαιδευτικοί

Θέμα: κλάδοι ΕΤΜΜ

Γλώσσα εκδήλωσης: Αγγλικά

Using an Excel adds-on, an Arduino board and cheap materials you can turn your classroom to a research centre. From studying earthquakes to generating electricity, from measuring water pollution to building a Morse decoder. The projects and resources that will be presented during this webinar can provide teachers with extensive information of what is needed to prepare their lessons, namely lesson plans, shopping lists and ideas for further development. The devices built by students can replace costly data loggers.

This webinar is co-organised by STEM Alliance and Scientix in the frame of the STEM Discovery Week 2018 campaign.

To attend, fill in the registration form here: https://goo.gl/forms/hk6JRPd9e3FqrWBS2

After registration, you will receive an e-mail with instructions. Please note that places are limited and will be allocated on a first-come, first-served basis.

STEM Alliance http://www.stemalliance.eu/

Scientix http://www.scientix.eu/

URL: http://www.stemalliance.eu/webinars/sdw2018/hacking-stem-projects

 

 

Αν διοργανώνετε συνέδριο, εργαστήριο, διαδικτυακό σεμινάριο ή άλλες εκδηλώσεις για οποιαδήποτε πτυχή της εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ