Contact us

Kui soovite lisada Scientixi projektikogusse uut projekti või uut üritust või uudist, kasutage palun järgmisi sisestusvorme:

Kui soovite teavet Scientixi kohta teie riigis ja kuidas selles osaleda, võtke palun ühendust enda riigi Scientixi riikliku kontaktpunkti, Scientixi saadikutest raportööride või Scientixi saadikutest vabatahtlikega siin.

Muude kindlate küsimuste korral Scientixi kohta üldiselt võite ühendust võtta järgmiselt:

Agueda Gras-Velazquez

Projektijuht:
Dr. Àgueda Gras-Velázquez, agueda.gras (at) eun.org

Scientixi portaali juht:
Ola Miklasińska, ola.miklasinska (at) eun.org