2019
28 Μάι

Webinar: Teacher vs. game - who is the real game-changer?

Θέση: online

Διοργανωτής: School Education Gateway

Είδος εκδήλωσης: διαδικτυακό σεμινάριο

Ομάδες στόχοι:

Θέμα: Ψηφιακή πολιτότητα

Γλώσσα εκδήλωσης: Αγγλικά

Introducing games in the classrooms can be exciting and challenging for educators. As technology changes and advances, so do the games and the tools that are available for teachers. Therefore, it is important also to recognize the “human factor” in games, and that the they are not necessarily about the tools, but the way we use it. Join this webinar to learn more about how to get the best out of games in classrooms, and what are the benefits games have for both teachers and students. Follow the link to sign up!

URL: https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/webinars/teacher-vs-game.htm

 

 

Αν διοργανώνετε συνέδριο, εργαστήριο, διαδικτυακό σεμινάριο ή άλλες εκδηλώσεις για οποιαδήποτε πτυχή της εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ