2019
20 Μάι

Webinar in Polish: Kompetencje XXI wieku IBSE: IBSE and ICT in a science experiment

Θέση: online

Διοργανωτής: Amgen Teach

Είδος εκδήλωσης: διαδικτυακό σεμινάριο

Ομάδες στόχοι:

Θέμα: κλάδοι ΕΤΜΜ

Γλώσσα εκδήλωσης: Πολωνικά

Renata Sidoruk-Sołoducha is running the first of a long series of webinars hosted by the Amgen Teach ambassadors. The webinar, "Amgen Teach Polish language webinar - IBSE and ICT in a science experiment" covers the topic of Inquiry-Based Science Education Competences of the 21st century - Environmental research.

URL: http://www.amgenteach.eu/renata-sidoruk-soloducha

 

 

Αν διοργανώνετε συνέδριο, εργαστήριο, διαδικτυακό σεμινάριο ή άλλες εκδηλώσεις για οποιαδήποτε πτυχή της εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ