2021
06 Σεπ

Ιnquiry-based learning in early years education - from theory to practice

Θέση: online

Διοργανωτής: Teacher Academy

Είδος εκδήλωσης: massive open online course (MOOC)

Ομάδες στόχοι: εκπαιδευτικές αρχές,  εκπαιδευόμενοι,  εκπαιδευτικοί

Θέμα: καινοτομία

Γλώσσα εκδήλωσης: Αγγλικά

The way we educate children today has changed over the last 150 years, led and revolutionised by great pioneers.

In this course offered by Teacher Academy, you will learn how to adapt these ideas in early childhood education to 21st-century classrooms. From theory to practice, the course provides you with pills of knowledge and a wide range of easy and interactive web 2.0 tools to implement in your practice.

The course opens on 6 September 2021

URL: https://bit.ly/inquiry-based-learning-in-early-years-edu

 

 

Αν διοργανώνετε συνέδριο, εργαστήριο, διαδικτυακό σεμινάριο ή άλλες εκδηλώσεις για οποιαδήποτε πτυχή της εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ