2020
26 Οκτ
2020
02 Δεκ

Integrated STEM Teaching for Secondary Schools MOOC

Θέση: Online

Διοργανωτής: STE(A)M IT, Scientix

Είδος εκδήλωσης: massive open online course (MOOC)

Ομάδες στόχοι: εκπαιδευτικοί

Θέμα: STEM Education

Γλώσσα εκδήλωσης: Αγγλικά

This MOOC aims to provide secondary school teachers (lower secondary: ages 12-14, and upper secondary: ages 15-19) with essential skills and knowledge to go from isolated Physics, Chemistry, Biology, Science, Technology, Engineering and Mathematics classes, to a real integrated STEM teaching of these topics. And not only among themselves but with all other disciplines.

Furthermore, they will be able to explore exemplary STE(A)M integrated lesson plans created and tested by other teachers, and many more relevant resources.

URL: https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:STEAM_IT+IntegrSTEM_Secondary+2020/about

 

 

Αν διοργανώνετε συνέδριο, εργαστήριο, διαδικτυακό σεμινάριο ή άλλες εκδηλώσεις για οποιαδήποτε πτυχή της εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ