2022
22 Σεπ

Join the Meet the Innovators webinar

Θέση: Online

Διοργανωτής: STEM Alliance, Scientix, Clever Books, Cobie AI

Είδος εκδήλωσης: διαδικτυακό σεμινάριο

Ομάδες στόχοι: ευρύ κοινό,  άλλος,  εκπαιδευτικοί

Θέμα: STEM Education

Γλώσσα εκδήλωσης: Αγγλικά

On 22 September at 17:00 CEST, the STEM Alliance, Scientix, Clever Books and Cobie AI are organising the webinar Meet the Innovators.

Clever Books and Cobie AI start-ups will present their solutions to improve STEM education and to give an overview of how STEM is needed to create and develop business. During the webinar, attendees will have the opportunity to ask our guest speakers, Darya Yegorina, CEO of CleverBooks, and Miha Cirman, Founder and CEO of CodeBrainer and the creator of Cobie, questions about how STEM careers can be fostered in the classroom.

Register now, and book your spot here.

 

 

Αν διοργανώνετε συνέδριο, εργαστήριο, διαδικτυακό σεμινάριο ή άλλες εκδηλώσεις για οποιαδήποτε πτυχή της εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ