Contact us

За да добавите нов проект към библиотеката с проекти на Scientix, ново събитие или новини, моля използвайте следните линкове:

За информация относно Scientix във вашата страна и за това как да се присъедините, моля свържете се с Националното звено за контакт на Scientix или с посланиците на Scientix във вашата страна тук.

За всякакви други запитвания относно Scientix като цяло, можете да се свържете с:

Agueda Gras-Velazquez

Ръководител на проекта:
Dr. Àgueda Gras-Velázquez, agueda.gras (at) eun.org

Отговорник за портала на Scientix:
Ola Miklasińska, ola.miklasinska (at) eun.org